Logo Animation

Logo animation for the tennis tournament BNP PARIBAS KATOWICE OPEN 2014